Komunikat Zarządu

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że w dniu 28 stycznia 2019 roku Zarząd Fundacji przyjął uchwałę o zmienie nazwy, organizacji, a także rozszerzeniu celi i zakresu działalności Fundacji.

Od teraz Fundacja będzie posługiwać się nazwą Fundacja Gra o Sens. W związku z tym zmianie ulegnie adres strony internetowej Fundacji, adresy kont poczty elektornicznej oraz nazwy profili w serwisach społecznościowych. Adres siedziby Fundacji, numery telefonów, numery kont bankowych oraz NIP, KRS i REGON pozostają bez zmian. Poniżej przedstawiamy aktualny zestaw danych kontaktowych i identyfikacyjnych:

Fundacja Gra o Sens

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Telefon: (+48) 660 982 964

Email: kontakt@graosens.org.pl

WWW: https://www.graosens.org.pl


KRS: 0000465046, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 022223125
NIP: 8943048042

Numer konta: 19 1750 0012 0000 0000 3036 9588

Wierzymy, że wprowadzane zmiany umożliwią dalszy rozwój Fundacji, a nowa nazwa jeszcze lepiej oddaje charakter i zakres jej działania. Jednocześnie informujemy, że zmiany te nie mają wpływu na ciągłość organizacyjną, a dotychczas realizowane projekty będą kontynuowane.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowej strony internetowej Fundacji oraz profili w serwisach społecznościowych.

Członkowie Zarządu Fundacji Gra o Sens

Otwórz nową stronę Fundacji